• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون طرح و برنامه

     اعضای کمیسیون :

    رسول حسن پور

    کوروش بخشی کیادهی

    بردیا بهنیا

    علیرضا فانی

    هادی عزیزی

    اسماعیل اعزی

    فرج اله امانی

    برنامه جلسات

    سه شنبه ها - دو هفته یکبار - ساعت 15

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان