• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون فنی و ارزشیابی

    اعضای کمیسیون :

    رحمان دیانت

    مازیار کوچک نژاد

    اسماعیل اعزی

    محمدرضا شجاعی

    علی خلقت دوست

     

     

    برنامه جلسات

    سه شنبه هر هفته- ساعت16

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان