• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون آموزش و مشاوران

    اعضای کمیسیون:

    بردیا بهنیا

    مازیار کوچک نژاد

    فخرالدین رستمی

    محمد خزائی

    نازلی عمرانی نوا

    برنامه جلسات

    یکشنبه ها - دو هفته یکبار- ساعت 16

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان