•  
    اعضاء شورای انتظامی

    کوروش بخشی کیادهی
    مهرداد فامیلی
    ولی الله شهابیان

    سهیل ملکی
    محمدرضا موسویها

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان