• سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:

    اعضای سازمان نصرکشور از بخشودگی جرایم بیمه ای بهره مند شدند

    کد: 27462
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 282
    سازمان تامین اجتماعی اعلام کرداعضای سازمان نصرکشور از بخشودگی جرایم بیمه ای بهره مند شدند.
    به گزارش روابط عمومی سازمان نصرمازندران به نقل از  کشور، سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد که اعضای این سازمان از بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بهره مند می شوند.در همین راستا و در جهت حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات کلیه کارگاه های فعال با تایید «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروه های استانی، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای مشمول بخشودگی جرایم شدند.مطابق نامه سازمان تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مدیون می توانند تا تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۸ برای ارائه درخواست بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب به شعب تابعه سازمان مراجعه کنند و در صورت احراز شرایط مشمول قانون بخشودگی جرایم خوش حساب شوند.

    اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای می توانند برای استفاده از این بخشودگی به سازمان های استانی خود مراجعه کنند.
     
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان