• فراخوان درج تبلیغات در سالنامه اختصاصی سازمان نصر استان

    کد: 20477
    تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 1248
    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران در نظر دارد تعدادی سالنامه 1395 اختصاصی به نام سازمان به چاپ رسانده و در ادارات و مراکز مرتبط توزیع نماید.

    عضو محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران
    سلام علیکم
    احتراماً به استحضار می رساند سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران در نظر دارد جهت تبلیغات پایان سال 1394 تعدادی سالنامه 1395 اختصاصی به نام سازمان به چاپ رسانده و در ادارات و مراکز مرتبط توزیع نماید.
    در همین راستا از عضو محترم که قصد تبلیغات در سالنامه 1395 را دارد خواهشمند است تا تاریخ 1394/11/29 صفحه مورد نیاز را کتباً به دبیرخانه سازمان اعلام نماید. بدیهی است بدلیل محدود بودن صفحات ، الویت تبلیغات با اعضایی است که سریعتر صفحه مورد درخواست را به سازمان اعلام نماید.
    توضیح:
    1.    تبلیغات در انتهای سالنامه چاپ می گردد.
    2.    اندازه صفحه 24 × 17 و با پسوند TIF و 300-DPI باشد.
    تعرفه:
    1.    دو صفحه انتهای سالنامه قیمت پایه هر صفحه  4/500/000 ریال و دو صفحه ماقبل این صفحه قیمت پایه 3/500/000 ریال
    2.    صفحه ابتدایی تبلیغات قیمت پایه 4/000/000 ریال و دو صفحه بعد از این صفحه قیمت پایه هر صفحه 3/500/000 ریال
    3.    مابقی صفحات هر صفحه 3/000/000 ریال ( برای کسانی که تقاضای دو صفحه از تبلیغات داخلی این بند را نمایند  10% تخفیف و بیش از دو صفحه 15% تخفیف ارائه می گردد)

    تبصره 1: قیمت تعرفه بند 1 و 2 به صورت قیمت پایه اعلام شده و در صورتی که متقاضی بیش از یک نفر باشد به صورت مزایده کتبی برگزار می گردد و پاکتها در هیئت رئیسه با حضور اعضای کمیسیون رفاه و تبلیغات بازگشایی می گردد و قیمت بالاتر انتخاب می گردد.                                             
     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان