• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون فروشگاهی، بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان

    رئیس :

    مازیار کوچک نژاد

     

    اعضا:

    بهروز عالمیان - محسن حاجی اسماعیلی - حسین ارجمند - علی حاجی پور الیاسی - غلامرضا میرجعفری نژاد - امید مشیری - مهدی مصحفی توانا - سیدمهدی هاشمی- مرتضی میرزائیان - حامد شعبانی

    برنامه جلسات

    ماهانه یکبار

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان