• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار و نشر دیجیتال

    رئیس :

    محمدرضا میرزاجانی

     اعضا:

    احمد رضائیان - ابوالقاسم شاکری - سیدعلی موسوی- امین دارخال - زهرا چاووشی - نادیا وطن خواه

     

     

     

    برنامه جلسات

    دو جلسه در  هرماه:

      اولین شنبه هر ماه - از طریق Skype

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    جلسه یازدهم ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 15:10 تا 18:00
    جلسه دهم ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 15:00 تا 17:00
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان